April 13, 2006

huwebes santo

huwebes santo

ang araw na ito ay ginugunita natin ang huling hapunan ni Hesus at ang kanyang labindalawang apostol. dito ipinakita ni Hesus ang kanyang kababaang loob sa pamamagitan ng pag hugas niya ng mga paa ng kanayang mga disipulo. dito din binasbasan ni Hesus ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan at ang alak bilang kanyang dugo. at nagtapos ang araw na ito sa pagpumunta ni Hesus sa bundok ng Olibo upang manalangin at kasunod nuon ang pag huli sa kanya sapagkat ipinagkanulo siya ni Hudas.

Ang Huling Hapunan ay ipininta ni Leonardo Da Vinci bilang alaala ng araw na ito. ngunit alam nyo ba ang sikreto ng pintang ito? eto ang istorya...

**********

**********


**********


comics: thanks to noly panaligan: http://www.komikero.com/museum/nolypanaligan1.html

3 comments:

Juana said...

wishing you & your family a meaningful holy week

mouse said...

juana, ty. ganun din sa inyo...

Ann said...

Happy Easter Mouse!